26 Şubat 2015 Perşembe

BİLİNÇ ALTI PROGRAMLAMA

Bilinçaltı programlama bireyin bilinçaltına hükmetmesini sağlayarak algısını yönledirme kaabileyetini edindiren ve sonuç olarak bireyin kendi kimliğinin dönüşümü ile sonuçlanan bir çalışmadır.
İnsan, dünyasını anlamlandırmak için zihinsel söylem şablonlarına ihtiyaç duymaktadır. X olgusunu değerlendirme süreci zihin haritasında var olan ilişkili söylem şablonlarının devreye girmesi ile birlikte gerçekleşir.
Zihinsel söylem şablonları, birer değerlendirme, yargılama ve sonuç çıkartma katalizatörleri gibi çalışmaktadır. Bir diğer deyişle beynin lensleridirler. Kendinizi, çevrenizi, hayatı, evreni, herhangi bir sosyal olguyu nasıl gördüğünüzü ve dolayısıyla nasıl zihinsel ve bedensel tepki vereceğinizi belirler.
Algı, bilinçaltı söylem kalıplarının herhangi bir nesne ve olgu ile ilişkilendirilmesi sonucu, bireyin, söz konusu nesne ve olgulara karşı verdiği zihinsel tepki veya bakış açısıdır.
Algının katalizatörü görevini gören “söylem şablonlarının” temel taşları, bireyin ana rahminden bugüne kadar ki yaşam sürecinde edindiği mesajların ağırlıklı kombinasyonlarından oluşmaktadır. Söz konusu mesajlar, aile, medya, arkadaşlar, öğretmen gibi otorite figürleri ve bunlar ile ilgili tecrübelerin onaylanan varsayımlarıdır.
Söz konusu mesajların herhangi bir yönde yoğunlaşması, bireyin ilgili olgu veya nesneyi bugün nasıl algıladığını, dolayısıyla ilişkili davranış şeklini belirlemektedir. Devamı...
Yorum Gönder